Skip links

Camilla Saarinen

Camilla Saarinen har studerat organisationspsykologi, grupputveckling och pedagogik och är även certifierad coach. Idag är hon delägare i och VD för Smålandsstenar hotell & utbildningscenter, där hon även håller flera av sina utbildningar.

Ledarskapsutveckling, grupputveckling och kommunikation

Camilla Saarinen har studerat organisationspsykologi, grupputveckling och pedagogik och är även certifierad coach. Hon har också en bakgrund som projekt- och processledare inom både näringsliv och kommun och har arbetat med företag och organisationer i olika storlekar branscher. Idag är hon delägare i och VD för Smålandsstenar hotell & utbildningscenter, där hon även håller flera av sina utbildningar.

Camilla utbildar inom ledarskapsutveckling, grupputveckling och kommunikation och hennes fokusområde är kommunikation, arbetsglädje, attityder och vanemässiga beteenden. Med sina många års erfarenhet av undervisning ger hon kraftfulla utbildningar, seminarier och workshops för organisationer, företag och nya entreprenörer.

Driv, glädje och engagemang!

Man behöver inget kaffe för att hålla sig vaken under en föreläsning eller utbildningsdag med Camilla. Hon är uppskattad för sin inspirerande och engagerande stil och för att hon har en förmåga att omvandla studier och forskning till praktiska och användbara redskap. Hon delar med sig av sin kunskap och sina personliga erfarenheter på ett rakt och ärligt sätt med många skratt och stor igenkänning. Hennes föreläsningar bygger på exempel från vardagen vilket gör det lätt för samtliga deltagare att känna igen sig själva.

Camillas hjärta slår lite extra för arbetskulturer

Att varje medarbetare ska komma till sin rätt och ha lust att ta ett stort medansvar, särskilt när det stormar, förändringarnas vindar blåser och det känns tufft. I Camillas mindset finns ingen plats för ”någon-annan-kultur”. Sannolikt har det varit en bidragande faktor till att hon erhållit flera utmärkelser både för egna prestationer och för mål och metoder som hennes team åstadkommit.

Organisationsutveckling genom personlig utveckling

Anlita Camilla när ni vill stärka organisationens ledarskap och förbättra kommunikationen mellan medarbetare och avdelningar, få bort dålig stämning, vi och de-känsla, missnöjessnack i korridorerna, stress och låg motivation. För symptomen på en negativ arbetskultur kan vara många, och vems ansvar är egentligen arbetsmiljön? Och går det överhuvudtaget att ändra på. Självklart! För du är inte fast i en arbetskultur. Du är arbetskulturen.

Även om målet med Camillas utbildningar och föreläsningar är att utveckla organisationen, så är utgångspunkten alltid eget ansvar och personlig utveckling.