Skip links

Integritetspolicy för camillasaarinen.se

På camillasaarinen.se är din integritet av största vikt för oss. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder, lagrar och skyddar dina personuppgifter när du använder vår webbplats.

Insamling av personuppgifter
Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller oss när du använder vår webbplats, exempelvis genom att fylla i formulär för intresseanmälan eller anmälan till våra utbildningar. Den information vi kan samla in inkluderar ditt namn, e-postadress, telefonnummer och andra relevanta kontaktuppgifter.

Användning av personuppgifter
De insamlade personuppgifterna används för att:

 • Bearbeta och hantera dina förfrågningar och anmälningar.
 • Kommunicera med dig om våra tjänster och utbildningar.
 • Förbättra vår webbplats och de tjänster vi erbjuder.
 • Uppfylla lagstadgade krav och andra rättsliga förpliktelser.
 • Lagring av personuppgifter
  Vi lagrar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in, eller så länge som krävs enligt lag. Dina uppgifter kommer att lagras på ett säkert sätt för att förhindra obehörig åtkomst, förändring eller radering.

Delning av personuppgifter
Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part, förutom när det är nödvändigt för att uppfylla en rättslig skyldighet, skydda våra rättigheter, eller när vi har ditt uttryckliga samtycke.

Dina rättigheter
Du har rätt att:

 • Få information om vilka personuppgifter vi har om dig.
 • Begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga uppgifter.
 • Begära radering av dina personuppgifter, med förbehåll för lagstadgade krav.
 • Invända mot behandlingen av dina personuppgifter.
 • Begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.
 • Få en kopia av dina personuppgifter i ett strukturerat och maskinläsbart format.

Kakor (cookies)
Vi använder kakor på vår webbplats för att förbättra användarupplevelsen och analysera trafiken. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av kakor enligt vår cookiepolicy.

Ändringar i integritetspolicyn
Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra denna integritetspolicy. Eventuella ändringar kommer att publiceras på denna sida och träder i kraft omedelbart efter publicering.

Kontakt
Om du har några frågor eller funderingar om vår integritetspolicy eller behandlingen av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på:

Camilla Saarinen
E-post: +46 (0)72 541 21 96
Telefon: camilla@smalandsstenarhotell.se

Tack för att du använder camillasaarinen.se. Din integritet är viktig för oss, och vi strävar efter att skydda den på bästa möjliga sätt.