Skip links

Från spretig grupp till effektiv team

I ett väl fungerande team jobbar medlemmarna mot gemensamma mål och mår och presterar bra över tid. I väl fungerande team finns dessutom en tillit att våga kliva utanför sin bekvämlighetszon och utmana sig själva och varandra.

Få slut på korridorsnacket och hitta drivkrafterna i teamet

Teamwork är något vi brukar prata om som positivt men att team ska fungera av sig själva är ingenting att ta för givet. Ibland kan till och med team fatta sämre beslut än vad en enskild individ skulle göra på egen hand. Men vi behöver arbeta i team eftersom graden av nytänkande och föränderlighet som är nödvändigt idag ofta inte är möjligt att klara utan samarbete. Team kan dessutom – om de fungerar rätt – tillfredsställa många av de behov vi har som människor, som att bli sedd och bli bekräftad.

I ett väl fungerande team jobbar medlemmarna mot gemensamma mål och mår och presterar bra över tid. I väl fungerande team finns dessutom en tillit att våga kliva utanför sin bekvämlighetszon och utmana sig själva och varandra. Att vara nyfiken på varandra, att medvetet träna sig på att läsa av kroppsspråk, lyssna av signaler och känna energier och lära känna varandra är nödvändigt för att vi fullt ut ska kunna navigera oss fram när vi bygger relationer, men hur gör man i praktiken?

Utbildningen riktar sig både till dig som mer erfaren ledare och till dig som är ny i arbetet med att leda andra.

Under två dagar arbetar vi tillsammans i en öppen atmosfär, där föreläsning varvas med samtal och reflektion och praktiska exempel. Utbildningen är en blandning av teori och praktik med fokus på att i första hand förstå din egen roll i gruppen, hur du påverkar de andra i teamet och vad just du kan behöva vara medveten om för att skapa ett mer effektivt och självgående team. Under utbildningen får du lära dg hur du kan hitta de individuella drivkrafterna och de gemensamma motivationsfaktorerna.

Utbildningsinnehåll i korthet

 • Lär dig förstå känslorna kring mål och syfte
 • Hur sker informationsutbyte på bästa sätt?
 • Att utveckla gemensamma tankar
 • Vikten av rollfördelning och beslutsfattande
 • Fördelning av uppgifter
 • Prioriteringar
 • Vikten av att komplettera varandra
 • Vikten av att våga prata om känslor
 • Lär dig se olika beteendestilar
 • Hitta medlemmarnas drivkrafter och motivationsfaktorer
 • Träna på våra svagheter eller täcka upp för varandras brister?
 • Det individerna vill ha vs det gruppen behöver

Utbildare

Camilla Saarinen, certifierad ledarcoatch och DISC personprofilskonsult

Smålandsstenar utbildningscenter

Anmälan

Maila din förfrågan på utbildning@smalandsstenarhotell.se eller ring 0371-778510.
Glöm ej att boka hotellrum i samband med din utbildning om du behöver det. Minst 5 deltagare, max 12 deltagare per tillfälle. Faktureras efter genomförd utbildning.