Varför coaching?

Det är en sak att läsa sig till kunskap, en annan att ta den till sig, reflektera över den och göra praktiska planer av den tillsammans med en coach. Coachning är till skillnad mot vad många tror inte goda råd, bra tips, peppning eller positivt tänkande. Det är heller inte att få färdiga lösningar från någon annan som är mer rutinerad.

Att coachas handlar om att få hjälp med att ställa dig själv de rätta frågorna som syftar till att du ska få insikter som ger upphov till nya tankar, känslor och beteenden, vilka i sin tur hjälper dig att ta dig vidare från där du är nu till där du vill vara.

Att coachas innebär att du får hjälp att tydliggöra vad det är som står i vägen eller vad som saknas för att få det som du vill ha det, oavsett om det gäller arbetsprestationer, relationer, välbefinnande eller något annat. Att coachas handlar inte om att få tillgång någon annans kompetens, energi eller kraft. Det handlar om att du får tillgång till din egen.

PIL-programmet

 

Vad vi vill utvecklas inom som ledare ser mycket olika ut. Kanske känner du att du vill framåt och jobbar hårt, men ändå inte når dina önskade resultat eller får till dina dagar som du vill ha dem? Går onödigt mycket tid åt till att hantera motstånd hos medarbetare eller hamnar du i situationer som drar ner din motivation? Eller är du kanske en hejare på att sätta och nå mål, men priset du betalar är en ständig känsla av stress och för lite tid med familjen? 

Prestationskrav, stress, frustration och svårigheter i kommunikation med andra kan ibland ställa till det i vår ambition att nå våra mål. Våra vanemässiga beteenden kan också sätta käppar i hjulen för vår egen framgång, både professionellt och privat. Och det där med mål. Det kan vara svårt att veta vilket håll du ska gå åt när du inte riktigt har klart för dig vart du är på väg och vad du egentligen vill uppnå. Vill du prestera bättre? Förbättra dina relationer? Känna dig lugnare och mer tillfreds? Det enda du med säkerhet kan veta är om du fortsätter som du gör nu, så kommer resultaten förmodligen att bli desamma.

PIL – från nuläge till drömläge, är ett program uppbyggt i 10 moduler. Du väljer om du vill genomföra programmet på egen hand utan handledning eller tillsammans med coach och andra deltagare. Programmet består av läsbok, skrivbok, ljudfiler, övningsuppgifter, samt 10 träffar á 2 timmar med professionell coachning och inspirerande samtal. Programmet genomförs tillsammans med 1-3 andra deltagare under en period på ca 4 månader.  När du gått igenom programmet kommer du att tänka, känna och göra saker lite annorlunda än du gjort tidigare, vilket har potential att helt och hållet förändra dina dagar i den riktning du önskar. Det finns nämligen en överväldigande kraft som vilar i varje människas ofta dolda potential. PIL – från nuläge till drömläge, är uppbyggt för att du ska hitta just din drivkraft och potential för att skapa dina dagar så som du vill ha dem.

Programmet har sin utgångspunkt i pricinciperna för NLP (Neuro Lingvistisk Programmering), KBT (Kognitiv Beteende Terapi) och DISC-personprofilanalyser.