Arbetsglädje och motivation i förändring

Ok. Det är bara att inse. Alla är inte lika bra på att hantera förändringar. Vissa anpassar sig likt en kameleont i förändringstider, medan andra har betydligt svårare att acklimatisera sig i nya strukturer och miljöer. Vissa trivs som fisken i vattnet; kreativitet och resultat ökar. Andra känner sig som en gädda som fått i uppdrag att klättra upp till toppen av en tall, med dalande motivation och prestation som följd.

I grund och botten är de allra flesta människor positiva till förändring. Om man tycker att förändringen är bra vill säga, och om man får genomföra den i sin egen takt. Men de allra flesta förändringar som vi behöver ta oss igenom är beslutade av någon annan och vi kan oftast varken bestämma över förändringsmetoder eller hur snabbt förändringarna ska genomföras. Dessutom är vår motivation också kopplad till vilken typ av förändring det är som vi ställs inför. De förändringar du vill göra kanske inte triggar andra, helt enkelt. Och vad händer med våra identiteter och roller när nya arbetssätt krävs? Och vad händer med företagskulturen när vi inte känner oss ”hemma” i allt det nya?

Världen är föränderlig och vi måste hänga med, men hur gör man egentligen för att både må och prestera bra på vägen? 

”Arbetsglädje i förändring”  en en föreläsning som ger en riktig kick för både ledare och medarbetare, med både aha-upplevelser, igenkänning, och fullt med medmänsklig bekräftelse som stärker! Dessutom några viktiga tips på hur man kan peppa sig själv att stå stadig och spelklar, även när omgivningen om yttre omständigheter inte är att lita på. Kan med fördel byggas på med fördjupande workshop och kan även  bokas som heldagsutbildning.